Polityka prywatnośći

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://www.konradmania.pl/ i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. strony internetowej.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/649 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KM Legal&Tax Konrad Mania z siedzibą w Pelplinie przy osiedlu Młodych 7, 83 – 130 Pelplin, NIP: 5932622458, zwana dalej „Administratorem”.

 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem.

 3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu dokonania udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej lub informacji ogólnej związanej z tematyką tej strony.

Użytkownik może przekazać Przedsiębiorcy za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, miejscowość zamieszkania, dane banku, z którym użytkownik zawarł umowę kredytu, datę podpisania umowy kredytowej, wskazane w pytaniach skierowanych za pośrednictwem formularzy.

Ponadto Administrator zbiera dane osobowe związane z użytkowaniem strony internetowej za pośrednictwem technologii takich jak cookies. Będą to dane takie jak: IP komputera, informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i tym podobne.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez poniżej podany okres czasu:

  a. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;

  b. przedstawienia oferty handlowej Administratora oraz przedstawienie ogólnych informacji związanych z tematyką strony – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Skorzystanie z formularza na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celu wskazanym powyżej. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej;

  c. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 2. Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować powyżej wskazane cele.

 3. Podane dane osobowe udostępnione będą:

  a. podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom / współpracownikom Administratora, a także upoważnionym pracownikom / współpracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (np. usługi prawnicze) Kancelaria Adwokacka Piotr Truszkowski, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką, wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;

  b. w razie takiej potrzeby – organom państwowym.

 4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Posiadasz następujące prawa w związku z ochroną danych osobowych:

  a. dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO) oraz otrzymywania ich kopii (art., 15 ust. 3 RODO),
  b. sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO),
  c. usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania,
  d. ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  e. przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Doradztwo Prawne Konrad Mania (na podstawie art. 21 RODO).

Ponadto przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

 1. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika Administratora.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.

KM Legal&Tax , wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl