Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w praktyce

praktyczne aspekty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Warto więc wskazać najważniejsze cechy tego rodzaju przedsiębiorstwa, aby móc określić czy dla mnie jako prowadzącego działalność gospodarczą założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie atrakcyjnym rozwiązaniem.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  odpowiada za wszelkie zaciągnięte długi odpowiada wyłącznie własnym majątkiem. Wierzyciele spółki mogą skutecznie dochodzić roszczeń z jej składników, z wyłączeniem majątku wspólników.

Sprawy spółki prowadzi zarząd

Wspólnicy spółki z o.o. nie zarządzają prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem. Aby mogli skutecznie prowadzić sprawy spółki muszą w tym celu zostać powołani do zarządu spółki, który jest jej organem zarządzającym.

Wyjście ze spółki

Spółka z o.o. charakteryzuje się możliwością łatwego wyjścia ze struktur właścicielskich. Wspólnicy podczas rezygnacji przenoszą udziały na inny podmiot.

Elastyczna treść umowy spółki

Przepisy kodeksu spółek handlowych, które regulują funkcjonowanie spółki z o.o. dają bardzo duże możliwości modyfikacji treści umowy spółki, a w przeważającej mierze to od wspólników zależy jak będą chcieli ułożyć stosunki w spółce.

Wystarczy jedna osoba

Spółka z o.o. do prawidłowego funkcjonowania w obrocie prawnym wymaga wyłącznie jednego udziałowca, z tym zastrzeżeniem, że jedynym udziałowcem nie może być wyłącznie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę może zatem założyć jeden przedsiębiorca, bez konieczności poszukiwania wspólników.

Podwójne opodatkowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), stąd jej zysk podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a niezależnie od tego każda wypłacona przez wspólników kwota tytułem dywidendy jest opodatkowana kolejnym podatkiem dochodowym. Dochodzi więc do podwójnego opodatkowania zysków spółki, które mają trafić bezpośrednio do majątku wspólników.

Pełna księgowość

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona jest księgowość w formie ksiąg rachunkowych, co powoduje, że każde przepływy finansowe w spółce winny mieć swoje uzasadnienie i potwierdzenie w dokumentach rachunkowych. Nadto, po zakończonym roku obrotowym spółka musi złożyć sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności do sądu rejestrowego.

Wysoki stopień formalizmu

Spółka z o.o. posiada i działa za pośrednictwem swoich organów, a to skutkuje koniecznością podejmowania uchwał w sprawach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, a także protokołowania posiedzeń i prowadzenia rozbudowanej dokumentacji korporacyjnej spółki.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub chcesz, abyśmy doradzili Ci jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać dla Twojego biznesu to skontaktuj się z naszą kancelarią, a napewno Ci pomożemy! Bądźmy w kontakcie! Możemy umówić się na spotkanie na żywo lub konsultację online https://konradmania.pl/kontakt/.

stopka blog

Udostępnij:

Więcej postów

Skontaktuj się z nami

KM Legal&Tax , wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl