Wygrana w Santander Consumer Bankiem w Elblągu (I C 263/22)

Bardzo ważny wyrok z punktu widzenia kształtowania się orzecznictwa sądowego w Polsce.

Czasami zdarza się, że kredytobiorcy zaciągający zobowiązanie w banku nie występują w procesie łącznie. Banki w takim przypadku podnoszą zarzut braki legitymacji czynnej do działania w procesie pozostałych kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi.

Naszym zdaniem, w określonych przypadkach współudział wszystkich kredytobiorców nie jest konieczny, a jest tak w przypadku spłaconych już umów kredytowych w całości.

Tak też miało miejsce w sytuacji naszego klienta. Nasz klient spłacił całe zobowiązanie kredytowe w roku 2019. Sąd w wyroku zasądził na jego rzecz różnicę między kwotą udzielonego kredytu a wartością wpłaconych rat w wysokości, którą faktycznie on wpłacił do banku, a w tym wypadku była to połowa wartości wpłaconych rat.

Tym samym sąd przesłankowo ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej, a kredytobiorca może cieszyć się zwrotem nienależnie wpłaconych na rzecz banku kwot.

Wyrok został wydany w 11 miesięcy od złożenia sprawy do sądu.

Wyrok jest nieprawomocny, spodziewamy się apelacji banku.

Sprawę prowadzili mec. Piotr Truszkowski i mec. Konrad Mania.

Udostępnij:

Więcej postów

Skontaktuj się z nami

KM Legal&Tax , wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl